Selamat datang ke
Sistem JPROVE

JRPOVE ialah sistem perkomputer awan bertujuan memudahkan semakan dan permohonan kelulusan bahan /produk / peralatan yang akan digunakan dalam pembangunan projek-projek JKR. Senarai bahan /produk / peralatan tersebut adalah rujukan Bahagian Arkitek JKR Negeri Johor dan tidak boleh digunakan untuk apa jua pengiklanan atau apa jua tujuan lain.

Bahagian Arkitek JKR Negeri Johor merupakan pentadbir sistem dan sentiasa mengemaskini senarai bahan/ produk / peralatan di laman portal JPROVE.

Sebarang pertanyaan mengenai JRPOVE boleh dikemukakan kepada:
BAHAGIAN ARKITEK
JABATAN KERJA RAYA JOHOR
Tingkat 4, Bangunan Dato’ Abdul Rahman Andak,
Kota Iskandar, Iskandar Puteri
79582 Johor Darul Ta’zim.

TEL: +(607) 266 6987 / 6988
FAKS: +(607) 266 1623 / 1624
E-MEL: jkrjohor@jkr.gov.my